• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są najczęściej spotykane sposoby wyceny spółek

Wycena firm – jakie są często używane metody
Na gospodarczym rynku bardzo często dochodzi do zmian własnościowych w firmach. Dotyczyć to będzie zarówno niedużych podmiotów, jak też międzynarodowych koncernów. We wszystkich jednak przypadkach aby zainteresowane strony mogły dojść do porozumienia, to konieczne będzie wykonanie rzetelnej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której odnieść się będą mogli sprzedawca i kupujący. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że wycena spółki będzie dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Bierze się to z faktu, że w wielu przypadkach oprócz składników majątkowych firmy dysponują również kontraktami biznesowymi, patentami czy też mocną na rynku marką. Z takich też powodów w każdym przypadku warto dopasować jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceniania, przez co można będzie otrzymać możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie często używana jest metoda majątkowa, która opiera się na wyznaczeniu wszystkich majątkowych składników i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości dostaje końcową wartość firmy, będącą punktem wyjścia do negocjacji. Ta metoda dobrze się sprawdza przy niewielkich firmach, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda dochodowa. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i potencjalne dochody, jakie można będzie osiągnąć. Przez wiele osób to właśnie ona uznawana jest za najbardziej wiarygodną i dającą najlepszy rezultat. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena porównawcza, która pod uwagę bierze podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.