• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość dużo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, wydatki spraw sądowych. Istotnym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Dowiedz się teraz

2. Przeglądaj

3. Sprawdź tutaj

4. Znajdź więcej

5. Zobacz szczegóły Afryka jako nowy obszar wzrostu gospodarczego.

Categories: Biznes

Comments are closed.